Marginalen Bank undersöker möjligheten att emittera TIER 2 kapital

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) (“Marginalen Bank”) har mandaterat SEB att arrangera investerarmöten från och med den 20 augusti 2019 i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera en Tier 2 obligation.

Instrumentet kommer att ha en löptid på 10 år med första möjliga inlösen efter 5 år och en förväntad transaktionsstorlek på cirka 300 miljoner kronor. Genom hybridinstrumentet kommer Marginalen Bank att fortsätta upprätthålla en stark och effektiv kapitalstruktur och kommer, med hänsyn till rådande marknadsförhållanden, att emitteras efter möten med investerare.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 augusti kl.13.
 
För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB som är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Prenumerera