Nytt samarbete förbättrar finansieringsmöjligheterna för småföretag

Report this content

Marginalen Bank och Småföretagarnas Riksförbund gör nu gemensam sak för att stärka finansieringsmöjligheterna för landets småföretagare. Genom ett nyetablerat samarbete erbjuds nu Småföretagarnas medlemmar fördelaktiga lånevillkor med bland annat kraftigt sänkta borgensåtaganden för att minska den personliga risken för låntagarna.

Genom en garanti från EIF (Europeiska investeringsfonden) behöver Småföretagarnas medlemmar gå i borgen för endast 20 procent av lånets värde, som maximalt får uppgå till 250 000 kr. Resterande säkerhet garanterar EIF. Marginalen Bank blev som första och enda svenska bank beviljade garantin i december 2018.

Flertalet studier från intresseorganisationer[1] och forskning[2] visar på svårigheter för mindre företag att få lånefinansiering.

– Våra småföretagare kämpar för att få tillgång till finansiering med rimliga räntor och krav på säkerheter. Tack vare partnerskapet med Marginalen Bank kommer vi att kunna erbjuda våra medlemmar fördelaktiga lånevillkor som ger bättre förutsättningar för dem att växa och skapa fler arbetstillfällen, säger Småföretagarnas ordförande Peter Thörn.

Marginalen Bank lanserade i januari i år med stöd av EIF-garantin EaSI det Lilla företagslånet, som riktar sig till mindre företag i uppstarts- och tillväxtfas med max nio anställda. Lånen kan maximalt uppgå till 250 000 kr. Tack vare garantin behöver småföretagaren gå i borgen för endast 20 procent, mot normala 100 procent för lån utanför garantin. Dessutom ges en ränterabatt om minst 0,3 procent.

– Småföretagarnas Riksförbund har medlemmar som passar perfekt in den målgrupp som EIF vill hjälpa genom vårt nya lånerbjudande. Samarbetet gör att vi kan erbjuda ännu fler småföretagare finansiering till bra villkor. Vi ser samarbetet med Småföretagarna som en ytterligare pusselbit i vårt långsiktiga arbete med mindre företags tillväxt och utveckling, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Medlemmarna i Småföretagarnas Riksförbund kommer att kunna ta del av erbjudandet under det fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information kontakta:
Anders Karlström, informationschef, +46 707353677,
anders.karlstrom@marginalen.se
Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund, +46703021113,
peter.thorn@smaforetagarna.se 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.

Om Småföretagarnas Riksförbund
Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt obunden intresseorganisation som har fokus på mikroföretag, dvs småföretag med 1–10 anställda. Genom ett aktivt näringspolitiskt engagemang och uppskattade medlemsförmåner arbetar förbundet dagligen med att förbättra villkoren för att äga och driva ett mindre företag i Sverige. Som företrädare för cirka 32 000 småföretagare är förbundet en efterfrågad aktör och stark opinionsbildare i svensk näringspolitik. Målet är att skapa en enklare, tryggare och mer lönsam vardag för medlemmarna.

Om EIF och Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation
EIF är en multilateral utvecklingsbank som ägs av European Investment Bank EIB, EU och 24 europeiska banker. EIFs verksamhet syftar till att stärka möjligheterna för att hjälpa företag att få finansiering som i förlängningen kan skapa fler arbetstillfällen inom EU.

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, det vill säga. lån på upp till 25 000 euro. Dessutom hjälper EU-kommissionen för första gången sociala företag med investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrokrediter och socialt entreprenörskap genomförs nu genom EaSI-garantin. Garantin kommer att göra det möjligt för finansiella mellanhänder att nå ut till mikroentreprenörer och sociala företag som på grund av den höga risken inte skulle ha fått tillgång till finansiering på något annat sätt. EU-kommissionen har gett EIF i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.


[1] Källa A., Bornefalk (2014), Företagandet och kapitalförsörjningen –hur näringslivet kan klara stramare bankregler, Svenskt näringsliv samt Företagarnas finansieringsrapport 2018.

[2] Se t.ex. Elmoznino Laufer, M. (2017). Essays on finance for start-ups. Licentiatavhandling Stockholm : Handelshögskolan, 2017. Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar