Mariefjärd AB (publ) rapport jan-sep 2019

Report this content

1 januari - 30 september 2019

- Rörelseresultatet uppgick till 1 462 TSEK (2 104)

- Resultatet efter skatt uppgick till -633 TSEK (-2 539)

- Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)

Väsentliga händelser under rapportperioden

Inga väsentliga händelser under rapportperioden

Dokument & länkar