Regeringen styr entreprenörer till osund konkurrens

Regeringen ska fatta beslut om att sänka dieselskatten för entreprenörer som har jord- eller skogsbruk. De maskinentreprenörer som inte har det ska i fortsättningen betala mer för sitt bränsle än branschkollegor. Dessa riskerar på sikt därmed att slås ut.

- Det är dömt att misslyckats. Risken för fusk är stor, och möjligheten att kontrollera att jordbrukare med maskinverksamhet inte fuskar är nästan obefintlig. Seriösa maskinentreprenörer på landsbygden riskerar att slås ut av maskinägare med jord- eller skogsbruk, säger Nils Jakobsson, vd för bransch- och arbetsgivareorganisationen Maskinentreprenörerna. Dieselskatten i Sverige är i dag bland de högsta i världen. Drivmedlet har också blivit hårdvaluta och maskinentreprenörer landet runt drabbas dagligen av omfattande stölder. Bakgrunden till att regeringen vill sänka dieselskatten för jord- och skogsbrukare är endast att betrakta som politisk ”plåster på såren” på grund av sänkt jordbruksstöd i andra avseenden. Någon analys eller annan politisk tanke finns inte bakom. - Vi har redan varit i kontakt med både jordbruksdepartementet, konkurrensdepartementet, och den tidigare finansministern för att informera om vilka problem som kommer att uppstå. Sakkunniga tjänstemän i departementet har också stött vår sak, men politik är något annat än sunt förnuft. Vi hoppas trots allt att den nye finansministern Pär Nuder ska våga fatta ett bättre beslut, och därför har vi nu skrivit ytterligare ett brev till regeringen, säger Nils Jakobsson. ”För våra medlemsföretag innebär den alltmer ökande konkurrensen från jordbruksföretagen svårigheter. De får inte förstärkas genom beslut som påverkar konkurrenssituationen än mer. Vi värnar om lika villkor oavsett vilken näring som ska utföra de kommande uppdragen”, förklarar ME i brevet till finansminister Nuder. Ytterligare information: Nils Jakobsson, VD i Maskinentreprenörerna, telefon 08/762 70 72, mobil: 0708/28 35 59 Övrig information gällande ME finns på www.maskinentreprenorerna.se

Om oss

Maskinentreprenörerna (ME) är ett bransch- och arbetsgivarförbund som organiserar 3 500 privata maskinentreprenörer. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö, samt samhällspåverkan. ME har sex regionkontor och huvudkontor på Blasieholmen i Stockholm.

Dokument & länkar