Världspremiär för fallvänlig asfalt i Lund

Report this content

Varje år behöver 70 000 personer i Sverige slutenvård på grund av fallolyckor och ungefär 1 000 dör, de flesta är över 65 år. Nu får fallvänlig asfalt världspremiär på en gång- och cykelväg i Lund. Syftet är att undersöka om det kan bidra till att få ned antalet som skadar sig. Asfalten har utvecklats av Peab och Massbalans i ett forskningsprojekt tillsammans med RISE och ska nu testas i fullskaleförsök tillsammans med Lunds Kommun

Den fallvänliga asfalten är fyra till fem gånger mjukare än vanlig asfalt vilket innebär att fallhöjden då det finns risk för allvarliga skador på huvudet ökar från cirka 20 centimeter för vanlig asfalt till 85-100 centimeter för den fallvänliga asfalten. Syftet med asfalten är att minska risken för skador på både fotgängare och cyklister men kan i framtiden även kunna användas exempelvis utanför äldreboenden, på avstigningsplatser för bussar och andra ställen där risken för fallskador är stor.

– Att bygga cykel- och gångvägar med ett mer förlåtande material kan förhindra tusentals att skada sig. Vi är nu inne på vårt tredje år av forskning och utveckling och vi närmar oss en färdig produkt som kan ge nytta till samhället, säger Viveca Wallqvist, seniorforskare på RISE.

Testpatrull med cyklister ska rapportera från asfalten
I projektet har 30 cyklister testat olika underlag och undersökningen visade att gummiasfalten ansågs vara lika bra eller bättre jämfört med normal asfalt. Beläggningen är alltså tillräckligt hård för att man enkelt ska kunna cykla, men tillräckligt mjuk för att den ska fånga upp stötar och förhindra skador vid fall. Sträckan i Lund är den första som testas i gatumiljö och här ska forskningsprojektet rekrytera cyklister från skilda åldersgrupper och med olika cyklar. Intresserade Lundabor som själva vill testa är givetvis välkomna att köra på ytan så snart den har öppnat dagen efter läggningen som sker på måndag den 13e juli.


Det som ska mätas i Lund är registrerade skador på sträckan, hur asfalten upplevs att gå och cykla på samt hur asfalten uppför sig vid årstidsväxlingar och underhåll av vägen.

– Vi ser ständigt över hur vi arbetar och kan det här samarbetet reducera personskador på vårt gång- och cykelvägnät är det fantastiskt. Men egenskaperna i olika asfaltsblandningar skiljer sig åt och att den mjuka asfalten är möjlig att underhålla är en förutsättning. Vi kommer att titta på och hur beläggningen påverkas av sopning, vinterväghållning och av bilar som svänger över från infarter, säger Mats Lawesson, driftingenjör på tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Sten blandas med gummi
Den fallvänliga asfalten är blandad med gummigranulat. Vanlig asfalt består av sten och bindemedlet bitumen. Nu tillsätts alltså även 30 procent gummigranulat från återvunna däck vilket är det som gör asfalten mjukare. Samtidigt minskar utsläppen av koldioxid i och med att däcken återanvänds istället för att eldas upp utomlands. Gummigranulatet är bundet i asfalten och sprids inte i miljön. Tester har också gjorts för att säkerställa att inga farliga ämnen kan lakas ur gummit, laktester visar att vatten håller dricksvattenkvalitet även efter att ha filtrerats genom granulaten. 


– Vi har allt på plats för att producera gummiasfalt i industriell skala, det här är det sista försöket som behövs innan vi kan börja erbjuda kommuner runt om i Sverige att göra sina gång och cykelvägar säkrare, särskilt för äldre som skadar sig mest vid fallolyckor, säger Carl Zide, Massbalans.

Fakta om projektet
Forskningsprojektet leds av RISE och är delfinansierat av Resource/Energimyndigheten. Utöver Lunds kommun som är beställare av cykelvägen så är följande parter engagerade i projektet: Peab Asfalt, återvinningsföretaget Massbalans och danska Genan, världens största tillverkare av gummigranulat.


Den fallvänliga asfalten anläggs på måndag 13 juli på en 300 meter lång sträcka på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen mellan Arkivgatan och Brunnsgatan.

Utvecklingen av fallvänlig asfalt har pågått under mer än tre års tid. Gruppen består idag av:
Carl Zide, Återvinningsexpert på Massbalans
Kenth Johansson, Senior projektledare RISE
Viveca Wallqvist, Senior forskare RISE
Lars Jansson, laboratoriechef på Peab Asfalt
Carsten Sigvert, Manager Technical Applications Genan


Läs mer om projektet här:
www.massbalans.com/fallvaenlig-cykelvaeg-gummiasfalt

Kontakt
Carl Zide
återvinningsexpert, Massbalans

carl.zide@massbalans.com
070-794 36 09


Viveca Wallqvist
Seniorforskare RISE
Tel: 076-864 00 76


Mats Lawesson
driftingenjör, tekniska förvaltningen, Lunds kommun

mats.lawesson@lund.se
046-359 66 59


Lars Jansson Peab Asfalt AB
laboratoriechef
0733-84 85 70


Om Massbalans
Massbalans hjälper byggföretag, betongfabriker och återvinningsföretag att hitta ny användning för restmaterial inom vägkonstruktion, markanläggning och andra projekt där materialets egenskaper tas tillvara istället för att deponeras. Genom återanvändning så minskar både kostnaderna och miljöpåverkan genom att kortare transporter och ersättning av jungfruligt råvaror. Massbalans är grundat av Carl Zide som också leder expertgruppen för cirkulär anläggningsindustri inom Delegationen för Cirkulär Ekonomi.

Läs mer här: www.massbalans.com
https://www.delegationcirkularekonomi.se/aktuellt/nyhetsarkiv/2020-06-18-forslag-fran-expertgrupp-kan-spara-miljarder-for-samhallet
 

Taggar:

Dokument & länkar