Mataki tar helhetsgrepp om ångspärrar för tak

Report this content

Mataki gör en storsatsning på ångspärrar för tak med nya produkter och ett kunskapslyft. Det nya systemet kallas Haloproof och omfattar ångspärrar, tillbehör samt en projekteringsvägledning med regler och råd.

Att välja rätt ångspärr är avgörande för att skapa en byggnad som håller sig frisk under hela den tekniska livslängden. Ångspärren ska vara ång- och lufttät för att förhindra såväl diffusion som konvektion genom takkonstruktionen. Matakis projekteringsvägledning ger förslag på ångspärrslösningar för flera olika typer av tak- och bjälklagskonstruktioner. Målsättningen är att hjälpa projektörer och entreprenörer att välja rätt ångspärr:

– I projekteringsvägledningen beskriver vi olika typer av ångspärrar, deras egenskaper samt regler och råd från AMA och Boverket. Vi har också tagit fram ritningar som visar hur olika ångspärrar, genomföringar och anslutningar ska utföras. Informationen finns tillgänglig på vår hemsida eftersom vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Mikael Kemp, produktchef på Mataki.

Med en god lufttäthet minskar byggnadens energianvändning och risken för fuktskador. Traditionell PE-folie kan vara lämplig som ångspärr vid enklare konstruktioner eller där snabb installation är prioriterat. Sett ur prestanda- och hållbarhetssynpunkt är dock bitumenångspärrar ofta ett bättre val. De skyddar konstruktionen mot nederbörd och fukt under byggskedet, vilket innebär att invändiga byggnadsarbeten kan påbörjas tidigare än vid användning av ångspärr i PE-folie.

Haloproof ångspärrssystem från Mataki är marknadens mest kompletta sortiment av ångspärrar för låglutande yttertak. Mataki har testat ånggenomgångsmotståndet (SD-värdet) på samtliga sina ångspärrar hos RISE. De nya produkterna Aluplan och Alushell har en stomme av aluminium, vilket krävs i byggnader med hög fuktbelastning såsom simhallar, storkök, sågverk etc. Ett annat område där det gäller att vara noggrann vid valet av ångspärr är byggnader med så kallade aktiva tak, till exempel solpaneler eller sedumbeläggning. Mataki erbjuder även ångspärrsgenomföringar i olika utföranden som underlättar korrekt utförda genomföringar av exempelvis kablar och takbrunnar.

– Eftersom ångspärren är en inbyggd och svåråtkomlig konstruktionsdetalj är det extra viktigt att göra rätt från början. Eventuella fel kan vara svåra att åtgärda och medföra kostsamma ingrepp under brukstiden, säger Jonas Haglund, taktekniker på Mataki.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Mikael Kemp, produktchef Mataki
042-33 40 10 / 070-919 60 41
mikael.kemp@nordicwaterproofing.com

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. Läs mer på mataki.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media