Mataki Test hittar takläckan när ögat inte räcker till

Report this content

Mataki Test är en innovativ lösning för att kontrollera takets täthet. Den hittar läckage som är svåra att upptäcka vid en okulär besiktning. Det underlättar takläggarens arbete och ger fastighetsägaren en ökad trygghet.


Lufttrycket från Mataki Test gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Se demofilm som visar hur produkten fungerar.

Mataki Test är en handburen maskin som lokaliserar läckage och säkerställer tätskiktskvaliteten på låglutande tak. Den är effektiv och enkel att använda. Användaren skär ett hål i tätskiktet och för in ett munstycke. Sedan blåser maskinen in rök under tätskiktet med hjälp av en kraftfull fläkt. Trycket gör att tätskiktet reser sig och eventuella läckage indikeras där röken tränger ut. Upp till 300 kvadratmeter kan testas vid varje tillfälle, beroende på takytans form.
– Vi arbetar ständigt med att utveckla innovativa produkter och lösningar. Mataki Test är ett effektivt verktyg för våra auktoriserade takentreprenörer och ger fastighetsägaren en extra trygghet då det inte finns någon motsvarande produkt på marknaden, säger produktchef Mikael Kemp.

Läckande yttertak kan orsaka kostsamma vattenskador som inte alltid täcks av fastighetsförsäkringen. Läckaget beror ofta på dåligt underhåll och bristfällig besiktning, men det kan också uppstå skador på tätskiktet i samband med till exempel snöskottning. Takbrunnar, genomföringar och överlappsskarvar är extra känsliga områden. Ibland är det svårt och tidskrävande att lokalisera ett läckage genom en okulär besiktning. Det kan handla om stora takytor och det är inte alltid som skadan är placerad i anslutning till platsen där det läcker in vatten.
– Vi använder Mataki Test när det har uppstått ett läckage som vi inte hittar med en okulär besiktning. Det är ett bra hjälpmedel som sparar tid och begränsar skadans omfattning, säger Joakim Johnsson, projektledare på MHT Takentreprenören i Syd AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Kemp, produktchef Mataki Test
042-33 40 70, 0709-19 60 41
mikael.kemp@nordicwaterproofing.com

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. http://mataki.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar