Ny metod vid känsligt takbyte på Sollefteå sjukhus

Report this content

Sollefteå sjukhus har bytt tak på intensivvårdsavdelningen och barnakuten. För att minimera störningar på den känsliga verksamheten valde beställaren Region Västernorrland en ny metod med varmluftsinstallerat tätskikt i två lager.

Vid takbytet p Sollefte sjukhus anvndes en ny metod med varmluftsinstallerat ttskikt i tv lager

Det ursprungliga taket monterades när sjukhuset byggdes år 1957 och bestod av en gummiduk täckt av naturgrus. Orsaken till takbytet var den höga åldern samt svårigheten att lokalisera och reparera läckage. Innan projektet drog igång gjorde Region Västernorrland en riskinventering:
– Vår utgångspunkt var att minimera störningar på sjukhusets verksamhet. De största riskerna som vi identifierade var läckage, buller och brand, säger Gunnar Bäckman, projektledare hos Regionfastigheter Västernorrland.

Totalentreprenören NCC anlitade Nynäs Tak, som i sin tur kontaktade materialleverantören Mataki för att hitta en lösning:

– Vi var tvungna att tänka nytt för att uppfylla beställarens tuffa krav. På grund av brandrisken fick vi till exempel inte använda gasol vid tätskiktsinstallationen, vilket är den traditionella metoden. Och det fick inte förekomma läckage eller buller som kunde störa verksamheten, säger Anders Lindström, vd för Nynäs Tak Norrland.

Mataki rekommenderade en varmluftsinstallerad tvålagtäckning för en säker och tålig installation. Det undre lagret består av ett självklistrande tätskiktsmembran, Mataki U.M Universal Membran. Ovanpå på det läggs Mataki Power, ett tätskiktssystem som är optimerat för lågtempererad varmluftsinstallation. Det innebär att tätskiktets skarvar sammanfogas med varmluft från eldrivna svetsautomater och detaljarbete utförs med varmluftspistol. Denna metod omöjliggör att oförbrända gaser samlas i håligheter och lågpunkter och garanterar att inga lågor letar sig in i brännbara riskkonstruktioner. Båda produkterna är tillverkade av bitumen för hög prestanda och lång livslängd.
– Vad jag vet är detta den första varmluftsinstallerade tvålagstäckningen med självklistrande produkter i Sverige. Det är en smart lösning i känsliga projekt som exempelvis sjukhus, serverhallar och kulturbyggnader, säger Jonas Haglund, taktekniker på Mataki.

– Den här metoden innebar en liten omställning för oss, men vi har haft bra support från Matakis tekniker. Tack vare deras självklistrande och lättaktiverade produkter, i kombination med en god arbetsplanering, kunde vi hålla igång produktionen utan stillestånd. Jag både hoppas och tror att det här blir en vanlig lösning framöver. Det vore utvecklande för branschen, säger Anders Lindström.


Samarbete vägen till framgång
För att ro projektet i hamn krävdes en tät dialog och bra samspel mellan deltagande aktörer. Arbetet planerades på timnivå och vid känsliga moment utformades en plan B. För att störa verksamheten så lite som möjligt genomfördes takbytet i sektioner. Samtidigt som det gamla tätskiktet avlägsnades skapades brandceller med hjälp av tilläggsisolering med mineralull. Borrning och infästning av det nya tätskiktet i betongbjälklaget gjordes endast på utsatta tider som passade vården. Vid dåligt väder täcktes utsatta delar snabbt med presenning.
– Alternativet var en enlagstäckning under stora, kostsamma väderskydd. Genom att välja en tvålagstäckning och använda presenning vid behov fick vi både ett bättre tak och klarade budgeten. Dessutom kommer vi att spara mycket energi tack vare att isoleringen förbättrats. Vi är väldigt nöjda med resultat, det blev riktigt bra! Många av våra fastigheter har platta tak och vi kommer alltid att välja den här metoden framöver, säger Gunnar Bäckman.

Projektet får även bra betyg av besiktningsman Fredrik Dinse på HSB Södra Norrland:
– Jag har gjort en helhetsbedömning av arbetet och kontrollerat att alla detaljer är korrekt utförda enligt kontrakt och standard. Till exempel tätskiktsanslutningar mot angränsande ytor, takhuvar och andra byggnadsdelar. Det goda resultatet visar på ett bra samarbete mellan alla parter under byggskedet, säger han.

Projektfakta
Projekt: Takbyte på Sollefteå sjukhus (intensivvårdsavdelningen och barnakuten)
Takyta: 1800 kvadratmeter
Takform: Platt tak
Beställare: Region Västernorrland
Totalentreprenör: NCC
Takentreprenör: Nynäs Tak Norrland
Tätskiktsleverantör: Mataki

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Kemp, produktchef Mataki
042-33 40 10 / 070-919 60 41
mikael.kemp@nordicwaterproofing.com

Jonas Haglund, taktekniker Mataki
042-33 40 85 / 070-262 89 38
jonas.haglund@mataki.com

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. https://mataki.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar