Tidsbesparande dimensioneringsprogram för takavvattning

Report this content

Mataki har utvecklat ett webbaserat dimensioneringsprogram för takavvattning. Det gör det enkelt att följa gällande regelverk och sparar tid jämfört med manuella beräkningar.

Mataki har utvecklat ett webbaserat dimensioneringsprogram fr takavvattning Det gr det enkelt att flja gllande regelverk och sparar tid jmfrt med manuella berkningar

Programmet används för dimensionering av invändig takavvattning enligt SS-EN 12056-3 och SS 824031. Användaren fyller i uppgifter om geografisk plats, ytskikt och takyta med mera. Därefter genererar programmet information om flödesmängd samt hur många takbrunnar och lövfångarsilar som krävs för att avvattna ytan korrekt. Tjänsten riktar sig framförallt till arkitekter, konstruktörer och takentreprenörer men är öppen för alla.
– Manuella beräkningar är både komplicerade och tidskrävande. Nu räcker det att fylla i några grundläggande uppgifter och sedan gör programmet jobbet åt dig. Informationen sammanställs i ett överskådligt pdf-dokument, säger Mikael Kemp, produktchef på Mataki.

Dimensioneringsprogrammet är ett komplement till den projekteringsvägledning för takavvattning som Mataki presenterade tidigare i år.
– Felaktig takavvattning kan orsaka läckage och kostsamma skador på byggnaden. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Mikael Kemp.

För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Kemp, produktchef
042-33 40 10, 0709-19 60 41
mikael.kemp@nordicwaterproofing.com

Mataki utvecklar, tillverkar och säljer olika tätskiktslösningar för byggnader och anläggningar. Produkterna är anpassade för svenskt klimat och svenska byggnormer. Målet är att erbjuda marknadens främsta produkter för att skydda byggnader från fukt och vatten. Mataki är en del av Nordic Waterproofing AB. Huvudkontor, produktion och lager finns i Höganäs. https://mataki.se

Taggar: