Penser Access: Matra Petroleum - Avtal med Melody ökar chanserna för framgång

Report this content

Avtalet med Matra Petroleums största finansiär Melody Finance om att förvärva Melodys närliggande olje- och gastillgångar på 4 miljoner fat med en produktion på 100 boepd ökar våra estimat för produktionen med 8% för 2018 och 5% för 2019. Prislappen på USDm 6,2, som består både av nya lån till säljaren Melody och en riktad aktieemission till densamme, motsvarar en värdering av EV/1P på 1,6x. Vid dagens kurs motsvarar den riktade emissionen en utspädning på cirka 10%. Med en uppskattad värdering efter transaktionen på EV/1P USD 3,1 per fat och en oberoende reservvärdering på över 5x börsvärdet så är en uppvärdering av bolaget helt beroende av att de lyckas öka produktionen mot målet om 6000 boepd. Med en hög finansiell hävstång ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2pcYDl6

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se