Penser Access: Matra Petroleum - Avtal med Melody ökar chanserna för framgång

Avtalet med Matra Petroleums största finansiär Melody Finance om att förvärva Melodys närliggande olje- och gastillgångar på 4 miljoner fat med en produktion på 100 boepd ökar våra estimat för produktionen med 8% för 2018 och 5% för 2019. Prislappen på USDm 6,2, som består både av nya lån till säljaren Melody och en riktad aktieemission till densamme, motsvarar en värdering av EV/1P på 1,6x. Vid dagens kurs motsvarar den riktade emissionen en utspädning på cirka 10%. Med en uppskattad värdering efter transaktionen på EV/1P USD 3,1 per fat och en oberoende reservvärdering på över 5x börsvärdet så är en uppvärdering av bolaget helt beroende av att de lyckas öka produktionen mot målet om 6000 boepd. Med en hög finansiell hävstång ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2pcYDl6

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera