Penser Access: Matra Petroleum - En bit på vägen mot årets produktionsmål

Med 27% ökning av produktionen under Q2 till 744 boepd och 6 av 24 planerade brunnarna borrade, men ännu inte satta i produktion, så är bolaget på god väg mot sitt mål att fördubbla produktionstakten under 2018. Trots en pressad värdering på EV/1P 3,1x så är en uppvärdering av aktien helt beroende av att bolaget lyckas visa att man kan nå det långsiktiga målet på 6000 boepd. Lyckas man leverera på målet för 2018 så har man tagit ett väsentligt och trovärdigt steg på vägen, vilket kan bidra till att minska värderingsrabatten. Med en hög finansiell hävstång med en nettoskuld/EBITDA på 17x 2018 ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk.  

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/en-bit-pa-vagen-mot-arets-produktionsmal/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera