Penser Access: Matra Petroleum - Lägre reserver, högre nettonuvärde per fat

Den uppdaterade reservrapporten blev inte den trigger vi hoppats på i vår senaste analysuppdatering. Sedan den förra reservrapporten från juni 2016 har reserverna minskat från 22,9 miljoner boe till 21,0 miljoner boe i november 2017. Värderingen av bolagets tillgångar uppgick till USDm 151, vilket är i linje med de USDm 150 som reservrapporten från 2016 visade, trots de 8% lägre reserverna. Det motsvarar en ökning av värdet per boe på 10%, från USD 6,6 per boe till USD 7,2 per boe. Trots en attraktiv värdering av reserverna, EV/1P på USD 3,8 per fat och en oberoende reservvärdering på över 5x börsvärdet så är en uppvärdering av bolaget helt beroende av att de lyckas öka produktionen från omkring 670 boepd 2017 mot målet om 6000 boepd. Med en hög finansiell hävstång ser vi en hög potential i aktien, men till en hög risk.  

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2D2xYfv

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera