Delårsrapport januari – juni 2016

Andra kvartalet i sammandrag
• Nettoomsättningen uppgick till 70 504 kSEK (47 339), en tillväxt på 49 procent
• Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till –11 221 kSEK (–9 726)
• Rörelsemarginal (EBITA) -16 procent (-21)
• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –13 195 kSEK (–9 910)
• Första kvartalet med positiv EBITA för Göteborg, 1.1 (-1.3) MSEK
• Fortsatt förbättring för Stockholm, -2.9 (-3.3) MSEK

Framtidsutsikter
• Nettoomsättningen för tredje kvartalet bedöms uppgå till 63 500 kSEK, ingen prognos lämnas på resultat
• Positivt resultat EBITA för Göteborg helår 2016

Upprepade finansiella mål
• Uppnå positivt EBITA-resultat i koncernen vid en total nettoomsättning från tre regioner på ca 600 MSEK
• Uppnå 7-10 procent marginal EBITA från en region som omsätter ca 350 MSEK

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Denna information är sådan information som Matse Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 06:30 CET.

Läs hela delårsrapporten på www.matseholding.se


Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar