Delårsrapport januari – mars 2016

Första kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 73 944 kSEK (49 871), en tillväxt på 48 procent

 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar, EBITA, uppgick till –14 947 kSEK (–10 612)

 • Rörelsemarginal (EBITA) -20 procent (-21)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –16 574 kSEK (–7 366)

 • I Göteborg är februari och mars de två första månaderna med positivt resultat EBITA

  Jan – mars: -5%, +1%, +3%

 • Stockholm EBITA –4,6 MSEK jämfört med –5,3 MSEK första kvartalet 2015

  Större resultatpåverkande poster jämfört med föregående år

 • Nystartad region västra Skåne, -4.5 MSEK

 • Ökade marknadsföringsinsatser i Göteborg och Stockholm, -1.2 MSEK

 • Sämre kvartal relativt förra året för Cold Cargo och Kokaihop Media, -0.7 MSEK

 • Aktiverade utvecklingskostnader för Mat.se, +0.8 MSEK

  Framtidsutsikter

 • Nettoomsättningen för andra kvartalet bedöms uppgå till 71 000 kSEK, ingen prognos lämnas på resultat

 • Lönsamt andra kvartal för Göteborg, EBITA cirka 1 MSEK

 • Positivt resultat EBITA för Göteborg helår 2016

  Justerade finansiella mål

 • Uppnå positivt EBITA-resultat i koncernen vid en total omsättning från tre regioner på ca 600 MSEK

 • Uppnå 7-10 procent marginal EBITA från en region som omsätter ca 350 MSEK. (Var tidigare exklusive

  marknadsföring vid ca 400 MSEK) 

Läs hela delårsrapporten på www.matseholding.se

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar