Mat.se försäljningsutveckling av dagligvaror i juli 2016

Försäljningen i juli uppgick till 10,8 Mkr (7,9), varav 7,6 (5,6) i Göteborg, 2,6 (2,3) i Stockholm och 0,6 (0) i Västra Skåne.

Månadens försäljning ökade med 37 procent jämfört med samma månad föregående år, per leveransdag var ökningen 50 procent.

Försäljning och nyckeltal

kSEK jan feb mar apr maj jun
Försäljning Göteborg 14 860 15 006 15 825 15 917 15 152 12 894
Försäljning Stockholm 6 320 6 586 6 250 6 154 5 651 4 418
Försäljning Västra Skåne 692 1 083 1 019 1 048 1 001 829
Försäljningsutveckling 39% 56% 43% 51% 51% 30%
Utveckling per leveransdag 47% 48% 49% 44% 36% 37%
kSEK jul aug sep okt nov dec
Försäljning Göteborg 7 585
Försäljning Stockholm 2 644
Försäljning Västra Skåne 592
Försäljningsutveckling 37%
Utveckling per leveransdag 50%

Försäljning avser varuförsäljning exklusive moms, eventuella rabatter på produkter eller order har reducerat försäljningen, inklusive eventuella avgifter såsom fakturaavgift och fraktavgift.

Försäljningsutveckling avser försäljning jämfört med samma månad förra året.

Utveckling per leveransdag avser försäljningsutveckling relativt antalet leveransdagar.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Måns Danielson, VD

0705-926737

mans@mat.se

Denna information är sådan information som Matse Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2016 kl. 06:30 CET.

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar