Mat.se försäljningsutveckling av dagligvaror i maj 2016

Mat.se försäljningsutveckling av dagligvaror i maj 2016

Försäljningen i maj uppgick till 21,8 Mkr (14,5), varav 15,2 (10,5) i Göteborg, 5,7 (4,0) i Stockholm och 1,0 (0) i Västra Skåne.

Månadens försäljning ökade med 51 procent jämfört med samma månad föregående år, per leveransdag var ökningen 36 procent.

Försäljning och nyckeltal

kSEK jan feb mar apr maj jun
Försäljning Göteborg 14 860 15 006 15 825 15 917 15 152
Försäljning Stockholm 6 320 6 586 6 250 6 154 5 651
Försäljning Västra Skåne 692 1 083 1 019 1 048 1 001
Försäljningsutveckling 39% 56% 43% 51% 51%
Utveckling per leveransdag 47% 48% 49% 44% 36%

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar