Mat.se försäljningsutveckling av dagligvaror i november 2016

Försäljningen i november uppgick till 25,6 Mkr (19,2), varav 16,6 (13,9) i Göteborg, 7,5 (5,2) i Stockholm och 1,6 (0) i Västra Skåne.

Månadens försäljning ökade med 34 procent jämfört med samma månad föregående år, per leveransdag var ökningen 28 procent.

Försäljning och nyckeltal

kSEK jan feb mar apr maj jun
Försäljning Göteborg 14 860 15 006 15 825 15 917 15 152 12 894
Försäljning Stockholm 5 917 6 159 5 770 5 975 5 400 4 302
Försäljning Västra Skåne 692 1 083 1 019 1 048 1 001 829
Avräknad försäljning Samhall 403 427 479 179 252 116
Försäljningsutveckling 37% 53% 40% 53% 56% 36%
Utveckling per leveransdag 44% 46% 46% 46% 41% 43%
kSEK jul aug sep okt nov dec
Försäljning Göteborg 7 585 13 121 16 093 15 561 16 589
Försäljning Stockholm 2 535 4 811 6 461 6 417 7 475
Försäljning Västra Skåne 592 927 1 307 1 414 1 565
Avräknad försäljning Samhall 109 111 0 0 0
Försäljningsutveckling 45% 54% 41% 31% 34%
Utveckling per leveransdag 59% 47% 41% 37% 28%

Försäljning avser varuförsäljning exklusive moms på Mat.se, eventuella rabatter på produkter eller order har reducerat försäljningen, inklusive eventuella avgifter såsom fakturaavgift och fraktavgift. Mellan april 2015 och augusti 2016 har Samhall köpt dagligvaror för att sälja vidare till brukare. Jämfört övrig försäljning är brukaren varken direktkund till Mat.se eller använder app och/eller webbsida för orderläggning. Från och med september 2016 har Samhall valt att upphöra med denna verksamhet. För att försäljningssiffrorna skall vara jämförbara år mot år är denna försäljning borträknad även historiskt.

Försäljningsutveckling avser försäljning jämfört med samma månad förra året.

Utveckling per leveransdag avser försäljningsutveckling relativt antalet leveransdagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Måns Danielson, VD

0705-926737

mans@mat.se

Denna information är sådan information som Matse Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 december 2016 kl. 06:30 CET.

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar