Matse Holding AB ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

Styrelsen för Matse Holding AB (publ) (”Matse”) har, på begäran av Axfood Aktiebolag (publ) (”Axfood”), beslutat att ansöka om avnotering av Matse-aktien från Nasdaq First North. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Matse erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq First North.  

På begäran av Axfood kommer styrelsen för Matse att utfärda kallelse till extra bolagsstämma för bl a val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggöras separat.

Axfood offentliggjorde i ett pressmeddelande den 25 januari 2017 att Axfood beslutat att fullfölja det offentliga kontanterbjudandet om förvärv av samtliga aktier i Matse, som Axfood lämnade den 15 december 2016.

Axfood äger idag ca 98,9 procent av aktierna i Matse. Axfood har upplyst styrelsen om att tvångsinlösen avseende resterande aktier i Matse kommer att påkallas inom kort.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Denna information är sådan information som Matse Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017 kl. 11:00 CET.

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar