Matse Holding planerar att genomföra riktade emissioner av konvertibler om 30 MSEK

Styrelsen för Matse Holding AB (publ) har, med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid senaste årsstämman, beslutat att genomföra en serie om tre riktade emissioner av konvertibler.

Det konvertibla förlagslånet uppgår till högst 30 miljoner kronor, fördelat i tre trancher om 10 miljoner kronor, och löper med en årlig ränta på 4,5 procent. Lånet förfaller den 31 maj 2016. Konverteringskursen ska motsvara 20 kronor per ny aktie. Genomför bolaget en kapitalanskaffning tidigare än förfallodagen gäller den konverteringskurs som motsvarar 100 procent av den emissionskurs för aktien som tillämpas i samband med kapitalanskaffningen. Konverteringskursen ska dock inte understiga 15:60 kronor. Lånet kan medföra en maximal utspädning om 10,0 procent av kapitalet vid konvertering på 15:60 kronor.

Styrelsen väljer att utnyttja den första tranchen i en riktad konvertibelemission om 10 miljoner kronor idag den 18 september. Emissionen tecknas av Gavia Food Holding AB och Isac Brandberg Aktiebolag.

Emissionskostnaden utgörs endast av rena administrationskostnader.

Emissionen har genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på marknadsmässiga villkor. Syftet med att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att bolaget gör bedömningen att en riktad emission av en konvertibel har vid detta tillfälle bedömts vara det för bolaget mest gynnsamma sättet att erhålla finansiering.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.

Dokument & länkar