Max Matthiessen, Complet och Skagerak skapar Skandinaviens största rådgivningsnätverk

Max Matthiessen, Complet och Skagerak skapar Skandinaviens största rådgivningsnätverk - Svenska Max Matthiessen och danska Complet utvidgar sitt rådgivningsnätverk i Skandinavien genom ett samarbete med det norska försäkringsmäklarhuset Skagerak Forsikringsmegling A/S. - Genom samarbetet skapas Skandinaviens största rådgivningsnätverk inom tjänstepension och personrelaterade försäkringar. Företag med skandinavisk verksamhet har ett ständigt ökande behov av rådgivning och service kring tjänstepension och försäkring till sina anställda. Max Matthiessen Liv & Finansmäklare AB och danska Complet Pensionsrådgivning A/S ingick därför under år 2000 ett nära samarbete för att ge service till kunderna över landsgränserna. Den 1 januari 2004 inträdde också norska Skagerak i samarbetet. Detta skapar ett starkt skandinaviskt nätverk som ger kunderna en god strategisk rådgivning på skandinavisk nivå med bibehållen lokal service i respektive land. Genom samarbetet skapas Skandinaviens största rådgivningsverksamhet inom tjänstepension och personrelaterade försäkringar, med cirka 550 anställda, en premievolym om cirka 9 miljarder svenska kronor och en omsättning på 550 miljoner svenska kronor. De befintliga kunderna består av mer än 150 000 medarbetare som erhåller cirka 45 000 rådgivningar per år. Samarbetet kommer kunderna till godo genom bättre förhandlingsmöjligheter gentemot leverantörerna, möjligheter till skandinavisk styrning och rapportering samt erbjudande om ett enhetligt informations- och rådgivningskoncept. Gemensamt för samtliga tre samarbetspartners är bland annat satsningar på en oberoende rådgivning och utveckling av avancerade IT- och webbsystem för att företag och dess anställda kontinuerligt skall ha tillgång till uppdaterad information om sina försäkringar. Målet är att komplettera nätverket med en finsk samarbetspartner under 2004. För ytterligare information kontakta: Glenn Nilsson Marknadsdirektör, Max Matthiessen Liv & Finansmäklare AB Tel. +46 8 613 517, Mobil +46 733 757 517 Kim Holten Direktör, Complet Pensionsrådgivning A/S Tel +45 35 25 4200, Mobil +45 40 700558 Dag Olav Teigland Partner/Leder Personforsikringer, Skagerak Forsikringsmegling A/S Tel +47 22 00 7481, Mobil +47 90 13 90 83 Max Matthiessen Liv & Finansmäklare AB är Sveriges ledande oberoende mäklare av personrelaterade försäkringar. Koncernens verksamhet omfattar kvalificerad rådgivning och administration inom området för personrelaterade försäkringar och finansiella tjänster. Verksamheten bedrivs inom det helägda dotterbolaget Max Matthiessen Liv & Finansmäklare AB samt inom dess dotterbolag, Max Matthiessen Consulting AB. www.maxm.se Complet Pensionsrådgivning A/S är Danmarks snabbast växande pensionsrådgivningsverksamhet som på få år har uppnått en plats bland de fyra största pensionsrådgivningsverksamheterna i Danmark. Complet Pensionsrådgivning ger råd till mer än 400 företag i alla storlekar. Complet Pensionsrådgivning har särskilt satsat på synliggörande av pensionsplanerna i verksamheterna samt för att ta fram optimala villkor hos de danska pensionsleverantörerna. www.complet-pension.dk Skagerak Forsikringsmegling A/S är det största norskägda försäkringsmäklarhuset. Företaget har kontor i Oslo, Bergen, Haugesund, Molde, Ålesund, Trondheim, Bodø, Harstad, och Tromsø. Huvudverksamheten är rådgivning och mäkleri av skade- och personförsäkringar till företag. Kunderna består huvudsakligen av stora och mellanstora företag. Skagerak förvaltar en försäkringsportfölj på närmare 900 miljoner kronor. www.skagerak.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20790/wkr0001.pdf

Om oss

Max Matthiessen är Sveriges ledande oberoende rådgivare inom personrelaterade försäkringar och pensionssparande. Max Matthiessen grundades redan 1889 och intäkterna uppgår idag till cirka MSEK 516. Bolaget har 350 medarbetare på 18 orter i Sverige. Kunderna består av 148 000 individer som arbetar på många av Sveriges största företag. Max Matthiessen är ISO-certifierat och alla rådgivare är certifierade vid IFL på Handelshögskolan i Stockholm.

Dokument & länkar