MaxFASTIGHETER noterar att Stenhus Fastigheters offentliga uppköpserbjudande förklaras ovillkorat

Report this content

MaxFastigheter i Sverige AB noterar att Stenhus Fastigheter AB idag har meddelat att det offentliga uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter som lämnades den 3 mars 2021 nu förklarats ovillkorat.

Stenhus pressmeddelande om fullföljandet av erbjudandet återfinns i sin helhet i följande länk:

https://www.stenhusfastigheter.se/mfn_news/stenhus-fastigheter-har-erhallit-accepter-fran-agare-till-over-96-procent-av-aktierna-och-teckningsoptionerna-i-maxfastigheter-och-forklarar-darmed-erbjudandet-ovillkorat/

Eskilstuna den 29 juni 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar