MaxFASTIGHETER offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationslån vid Nasdaq Stockholm

Report this content

MaxFastigheter i Sverige AB (publ) (”MaxFastigheter” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 18 februari 2021 att Bolaget emitterat ett seniort icke säkerställt obligationslån om 300 Mkr under ett ramverk om upp till 600 Mkr med ISIN SE0015196084 (”Obligationerna”).

I och med emissionen av Obligationerna och i enlighet med villkoren för dessa skall Bolaget ansöka om upptagande till handel av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm. I syfte att kunna ansöka om upptagande till handel av Obligationerna har MaxFastigheter upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm. Första dag för handel förväntas bli den 1 april 2021.

Prospektet finns tillgängligt på MaxFastigheter hemsida, www.maxfastigheter.se, och Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Eskilstuna den 30 mars 2021

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Karlsson, VD, tel. 070-618 24 61

Magnus Fält, vice VD och fastighetschef, tel. 070-618 24 60

Henrik Morén, CFO, tel. 070-300 63 38

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala lägen, framför allt i Mellansverige. Den 31 december 2020 uppgick fastighetsvärdet till 2,9 miljarder kronor. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

 

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, filial Sverige telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

Eskilstunavägen 34, 644 30 Torshälla. Tel 016-200 69 90

Organisationsnummer: 556937-5487. Mer information finns på www.maxfastigheter.se

Prenumerera

Dokument & länkar