MaxFASTIGHETER’s i Sverige AB (publ)’s Årsredovisning 2021

Report this content

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)’s årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.maxfastigheter.se

MaxFastigheter i Sverige AB (publ)
c/o Stenhus Fastigheter i Norden
Box 44102
100 73 Stockholm

Telefon 08-410 22 100
info@stenhusfastigheter.se
Information om Stenhus Fastigheter finns på
www.stenhusfastigheter.se


Telefon: 016-200 69 90
info@maxfastigheter.se
Information om MaxFastigheter finns på www.maxfastigheter.se

Organisationsnummer: 556937-5487

Prenumerera