Styrelseledamot i MaxFASTIGHETER i Sverige AB lämnar

Report this content

Styrelseledamoten Andreas Daag har av personliga skäl begärt sitt utträde ur styrelsen i MaxFASTIGHETER i Sverige AB. Andreas lämnar sitt uppdrag med omedelbar verkan. Styrelseordförande Christer Sundin vill tacka Andreas för hans engagemang och bidrag i styrelsearbetet sedan tillträdet vid bolagsstämman den 7 maj 2019.

Styrelsen består av styrelseordförande Christer Sundin samt ledamöterna Leif Hässel, Robert Engwall, Sven Engwall och Carl Petre.

Eskilstuna den 17 oktober 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:Christer Sundin, styrelseordförande, tel 070-688 72 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl 14.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost:certifiedadviser@arctic.com


Prenumerera

Dokument & länkar