Valberedning inför MaxFastigheters årsstämma 2020

Report this content

Vid MaxFastigheter i Sveriges årsstämma den 7 maj 2019 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2020 skall utgöras av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de tre största ägarna.

I enlighet med beslutet har de tre största aktieägarna erbjudits plats i MaxFastigheters valberedning och följande valberedning har bildats:

- Investment AB Öresund har utsett Andreas Hofmann.
- TTC Invest AB har utsett Sven Engwall. Sven är styrelseledamot i MaxFastigheter I Sverige AB.
- Bernt Ivarsson med bolag har utsett Bernt Ivarsson.
- Christer Sundin, ordförande i styrelsen för MaxFastigheter i Sverige AB.

Kontaktperson för valberedningen är Christer Sundin som nås på:

070-688 72 83 /cls.sundin@gmail.com

Årsstämman äger rum i Torshälla den 7 maj 2020.

Eskilstuna den 30 oktober 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
Christer Sundin, styrelseordförande, tel 070-688 72 83
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB

MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.

Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost: certifiedadviser@arctic.com


Prenumerera

Dokument & länkar