Analysguiden: Affär med NP3 ger ett lyft

MaxFastigheter värderas till omkring 25 procent sub­stansrabatt, trots att bolagets intjäning nu ökar genom ett för­värv av en portfölj med handelsfastigheter i Värmland från NP3. Ny­start­ade byggprojekt som etapp II i Karlstad lovar också gott.

MaxFastigheter är ett relatvt nybildat fastighetsbolag som in­riktar sig på högavkastande fastigheter primärt inom extern­handeln, men även kontors-, samhälls- och logistik­användning. 76 procent ligger i regionstäder med tyngd­punkt i Västerås, Karlstad, Eskilstuna, Norrköping och Gävle. Leos Lekland, Dollarstore, Granngården, Burger King och Willys är de fem viktigaste hyresgästerna med långa hyresavtal, där genomsnittet för port­följen är fem års återstående löptid.

Bolaget växer via projekt där den första etappen med ett kontorshus i Karlstad avslutades i december 2018 och där etapp 2, lokalerna är uthyrda till 60 procent, har påbörjats. Vidare har en handelsfastighet i södra Gävle blivit klar. Värde­ökningen i färdigt skick för fem kontorshus i Karlstad kan bli cirka 100 miljoner kronor om ungefär fyra år. Nästa stora projekt (förutom i Karlstad) är 20- 28 0000 kvm nya handelsytor i Eskilstuna.

MaxFastigheter finansierar sig via banklån till cirka 50 procent. Därutöver emitterade bolaget ett obligationslån på 200 miljoner kronor i september 2017. Snitträntan på bolagets låneportfölj har minskat från 3,5 procent vid årsskiftet till 3,17 procent per 31 december 2018.

Fastighetsbeståndet genererar ett stabilt kassaflöde. Aktien handlas till knappt P/E 10 gånger bolagets resultat före värdeförändringar. Bolaget kan öka vinsten per aktie med 9 procent till mitten av 2020 genom att låta beståndet växa med ytterligare 500 miljoner kronor i fastighetsvärde. Läs hela analysen Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera