Analysguiden: Sektor-högsta arbitraget

MaxFastigheter ökar uthyrningsgraden till 92 procent och driver intressanta nybyggnadsprojekt i Karlstad och Gävle. Aktien värderas med omkring 30 procent substansrabatt och har det klart bästa arbitraget mellan avkastning och ränta i fastighetssektorn. Vi höjer riktkursen till 35,1 kronor (32,0) i vårt bas-scenario.

MaxFastigheter är ett relativt nybildat fastighetsbolag som inriktar sig på högavkastande fastigheter primärt inom externhandeln, men även kontors-, samhälls- och logistikanvändning. 72 procent ligger i regionstäder med tyngdpunkt i Västerås, Eskilstuna, Norrköping och Karlstad. Leos Lekland, Granngården, Dollarstore, Burger King och Willys är de fem viktigaste hyresgästerna med långa hyresavtal. Bolaget fokuserar på lokal närvaro för att kunna ge hyresgästerna bästa service.      

Bolaget växer via projekt där på kort sikt ett, och på längre sikt fem kontorshus kan byggas i Karlstad. Värdeökningen i färdigt skick kan bli cirka 160 miljoner kronor för samtliga fem hus om cirka fem år. Med en ökad uthyrning av hus 2 i Karlstad från 75 till 90 procent, går bolaget nu vidare med ytterligare 10 344 kvm i en andra etapp. Därtill kommer ett handelsprojekt i Gävle för cirka 75 miljoner kronor, med en vinstpotential på cirka tio miljoner kronor.

MaxFastigheter finansierar sig via banklån till cirka 50 procent. Därutöver emitterade bolaget ett obligationslån på 200 miljoner kronor till 6,5 procent emitterat i september 2017. Snitträntan på bolagets låneportfölj har minskat från 3,5 procent vid årsskiftet till 3,2 procent den 30 juni 2018.

Fastighetsbeståndet genererar ett stabilt kassaflöde. Aktien handlas till p/e 9 gånger bolagets resultat före värdeförändringar. Bolaget kan öka vinsten per aktie med 8 procent till mitten av 2020 genom sin planerade expansion.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Prenumerera