LANDSOMFATTANDE DISTRIBUTIONSAVTAL TECKNAT I INDIEN OCH INITIAL ORDER ERHÅLLEN

Maxpeak AB och Sun Broadcast Equipment  Private Limited har ingått avtal om distribution av Maxpeaks produkter i Indien. Sun Broadcast, som har specialiserat sig på produkter till broadcasting industrin, har regionala centra i New Delhi, Mumbai, Calcutta, Chennai och Hyderabad från vilka alla delar av Indien med dess 1,3 miljarder invånare täcks.
Företaget, som är privatägt, har de senast åren ökat sin försäljning med över 30% årligen och har god lönsamhet.

Sun Broadcast har även gett Maxpeak en första order på drygt 150.000 kr med omedelbar leverans mot förskottsbetalning. Avtalet med Sun Broadcast innefattar också att de tar hand om den för Maxpeaks kunder ytterst viktiga servicen av Maxpeaks produkter i Indien.

Maxpeak AB har som ett led i att öka supporten till den indiska marknaden anställt en försäljnings- och marknadschef som skall ge marknadssupport till Sun Broadcast samt i egen regi bearbeta de stora rikstäckande broadcastingföretagen. Som tidigare meddelats har Maxpeak nyligen fått en första order från ett av dessa företag.

"Jag är mycket glad över att vi har kunnat knyta till oss Sun Broadcast som distributör av Maxpeaks produkter i Indien. Företaget har ett ytterst gott renommé på marknaden och med en rikstäckande försäljnings- och serviceorganisation är de en idealisk partner för Maxpeak i Indien"säger VD Björn Sellert.

Stockholm 2013-01-29

Styrelsen
Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Verkställande direktör Björn Sellert, +46-768-60 77 10
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46-703-00 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

  

Kort om Maxpeak

Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning. Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.

Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 medlemsländer.

Maxpeak är även största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.

Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan efter det första verksamhetsåret.

Taggar:

Dokument & länkar