Maxpeak AB (publ): Fokus på försäljning med ny VD

Till ny VD i Maxpeak AB har idag utsetts Björn Sellert som under mer än 20 år arbetat i ledande positioner inom företag i olika länder och med fokus på exportförsäljning. Senast var Björn Sellert VD för Tigran Technologies.

”Björn Sellerts internationella marknadserfarenheter kommer väl till pass när Maxpeak nu alltmer kommer att fokusera på exportförsäljning av en ny generation digitala signalmätare. Våra produkter har rönt ett mycket stort intresse ibland annat i Indien som utvecklats till marknad med mycket stor potential för Maxpeak” säger Jan Nilstadius, ordförande i Maxpeak AB.

 
Avgående VD Jan Källenius kommer kvarstå i styrelsen för Maxpeak AB.

Stockholm 2012-11-30

 
Styrelsen
    
Genom Jan Nilstadius, Maxpeak AB (publ)
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

  
Kort om Maxpeak

Maxpeak AB utvecklar och säljer digitala signalmätare som används för optimering av signaler i samband med installation av satellit- eller kabelnät för i första hand TV mottagning. Maxpeaks kunder finns huvudsakligen på marknader som går över från analoga till digitala TV sändningar.

Maxpeak India Ltd har bildats för att serva den indiska marknaden där cirka 240 miljoner hushåll beräknas gå över till digitala sändningar de närmaste 8-10 åren. Det är fler hushåll än som finns i hela EU området idag med 27 medlemsländer.

Maxpeak är även största ägare i Capillum Holding AB. Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag.

Capillum är idag dessutom en av de största ägarna i det expansiva företaget Cefour, www.cefourwine.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan efter det första verksamhetsåret.

Taggar:

Dokument & länkar