Maxpeaks investering Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst.

Fler positiva nyheter kring Maxpeaks investering i Capillum Holding AB ”Capillum”.
Styrelsen i Maxpeak kommer löpande att informera sina aktieägare om utvecklingen i Capillum Holding.Se därför nedan press release från Capillum daterad 28.09.2012.

Maxpeak är den störste delägaren i Capillum med 56% av kapitalet och 35,9% av rösterna.
Håll ögonen fortsatt öppna på utvecklingen i de båda bolagen Capillum och “Cefour Wine” i vilket Capillum är näst störste ägare.

Capillum Holding; www.capillum.se
Cefour Wine and Beverage Partihandel AB; www.cefourwine.com; Aktietorget kod CEFO B.

Styrelsen
Genom Jan Källenius, VD, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Verkställande direktör Jan Källenius, +33 6 74 45 93 87

Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

Capillums  press-release daterad 28.09.2012:

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst.
Finansieringsavtal är ett led i den intressanta utveckling som nu pågår i Capillum, kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

Capillum Holding AB (publ) "Capillum" har idag en lönsam affärsmodell där bryggfinansiering utgör en central roll. Affärsmodellen bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.Utöver antagen affärsmodell där Capillum kan sätta ihop flera produkter till en finansieringslösning har Capillum ingått ett antal mycket lönsamma finansieringsavtal. Dessa skall ses om ett led i den affärsutveckling som pågår i Capillum. Finansieringsavtalen är till sin karaktär mycket lönsamma där avkastningen kraftigt överstiger vad en bryggfinansiering ger i vinst. Capillum har nu ingått ett litet större finansieringsavtal vilket genererar 500 tkr i vinst. Idag finns en mycket stor efterfrågan på bryggfinansiering och Capillum kommer att selektivt välja kunder.För att öka tillväxttakten i Bolaget genomförs konvertibelemission till attraktiva villkor, 13,25% i fast årsränta. Fullständigt memorandum samt konvertibelvillkor finns att hämta på Capillums hemsida www.capillum.se
Enskild största ägare i Capillum är Maxpeak AB (publ), ett bolag som är listat på Aktietorget. Frågor besvaras av Anna-May Wester , Styrelseordförande. Mobil: 070-849 14 39 E-post: info@capillum.se

Dokument & länkar