Årets Bok Happy Meal når 20,5 miljoner barn- och bilderböcker

Bok Happy Meal föddes år 2001 i Sverige och är ett väl fungerande samarbete mellan den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” och McDonald’s alla restauranger, sedan 2010 i hela Norden. Årets Bok Happy Meal inleds den 6 oktober och pågår under sex veckor med 10 olika boktitlar valda av barnboksexperten Marianne von Baumgarten-Lindberg från Läsrörelsens styrelse. Med årets Bok Happy Meal kommer 20,5 miljoner barn- och bilderböcker ha spridits.

Bakgrunden till Bok Happy Meal var småbarnsföräldrars minskade läsning för sina barn, som visade sig i den s k Barnbarometern 1999. 30 till 35 procent av småbarnsföräldrarna läser sällan eller inte alls för sina barn, framkom det 2012 i undersökningen som genomfördes av YouGov, på uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken.

PISA-undersökningar har visat att läsförståelsen hos svenska 15-åringar har sjunkit sedan början på 2000-talet. För att vända den negativa trenden är det, enligt Litteraturutredningen från 2012, viktigt att öka medvetenheten om läsförståelsens betydelse, då den är en förutsättning för framgång i de allra flesta skolämnen. Av den anledningen är det viktigt att denna kompetens utvecklas tidigt. God läsförståelse och ett väl fungerande språk är grundläggande för demokratiskt deltagande, inlärning och utbildning samt individens möjligheter i arbetslivet. För första gången på 16 år ser vi ett trendbrott, att svenska 15-åringars läsförståelse börjar förbättras.

I Nordicoms Mediebarometer för 2016 framkom det att av 9-14-åringarna läste 58 procent varje dag och 69 procent av dem läste skönlitteratur. I övriga åldersgrupper (15-79 år) läste mellan 29 och 36 procent varje dag.

‐ Vi är oerhört glada över att Läsrörelsen tillsammans med McDonald’s sedan 2001 kunnat sprida kvalitativt bra barn- och bilderböcker och lyckas nå barn och barnfamiljer med olika socioekonomiska bakgrunder. För oss är det viktigt att öka medvetenheten om vikten av att läsa högt för sina barn, något som ligger i linje med vårt motto ”Ge dina barn ett språk”. Årets Bok Happy Meal ansluter sig också till LÄSLOV vecka 44 med en Läsa själv-bok: Vill ni se en stjärna? av Ulf Stark och Mati Lepp. Samtliga årets tio barn- och bilderböcker är även bra högläsningsböcker, säger Elisabet Reslegård, ordförande och projektledare för Läsrörelsen och Nätverket Läslov.

Årets Bok Happy Meal pågår mellan den 6 oktober och 16 november. I år distribueras 2,1 miljoner böcker. Årets 10 titlar är:

6 - 12 oktober
Vita streck av Sara Lundberg
Villes bästa vän av Kirsten Sonne Harild och Inger Tobiasen (översättning från danska av Barbro Lagergren) 

13 - 19 oktober
Genvägen av Ingeborg Eliassen och Åshild Irgens (översättning från norska av Barbro Lagergren)
Hemma hos Plupp av Inga Borg

20 - 26 oktober
Castor odlar av Lars Klinting
En liten skär och alla tvärtemotiga brokiga av Carin Wirsén och Stina Wirsén

27 oktober - 2 november
Vill ni se en stjärna? av Ulf Stark och Mati Lepp
Anna åker på semester av Kristiina Louhi (översättning från finska av Inga-Britt Rova)

3 - 9 november
En flodhäst i huset av Ole Lund Kirkegaard (översättning från danska av Karin Naumann)
Dollans dagis av Barbro Lindgren och Eva Eriksson

10 - 16 november
Eventuellt kvarvarande böcker från årets Bok Happy Meal

Fakta Bok Happy Meal
Med Bok Happy Meal erbjuder Läsrörelsen och McDonald’s barn- och bilderböcker via restaurangerna. Syftet är att bidra till att skapa ett läsintresse som följer barnen och ungdomarna upp i åldrarna. Samarbetet med Läsrörelsen inleddes 2001, med mottot ”Ge dina barn ett språk” och kommer efter årets Bok Happy Meal ha resulterat i att 20,5 miljoner barn- och bilderböcker spridits. För den läsfrämjande organisationen Läsrörelsen innebär det att nå ut brett via arenan McDonald’s. www.lasrorelsen.nu. Precis som tidigare år är böckerna valda av barnboksexperten Marianne von Baumgarten-Lindberg från Läsrörelsens styrelse.

Fakta Läslov
Under årets Bok Happy Meal ligger LÄSLOV vecka 44 som är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett stort växande nätverk.

Pressbilder och Fakta

  • Bilder för nedladdning finns på Flickr
  • Lista över årets titlar och upphovsmän och alla böcker sedan 2001 bifogas
  • Sammanfattning om årets böcker, författare och illustratörer bifogas.

 

För mer information, kontakta:
Presstjänsten på McDonald’s Sverige, 08-740 85 05, media@se.mcd.com

Saga Hansén, kommunikatör Läsrörelsen, 070-483 06 17, sagahansen@outlook.com

Om McDonald’s i Sverige
Med ca 210 restauranger från norr till söder är McDonald’s Sveriges ledande restaurangkedja. Vi har en bred meny och serverar mat av högsta kvalitet med snabb och vänlig service i fräscha, moderna restauranger. Genom vår storlek och vårt nära samarbete med våra leverantörer har vi full kontroll på hela leverantörsledet från gård till våra gäster. Vi samarbetar med LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) för ett framtida svenskt jordbruk. McDonald’s har ca 12 000 medarbetare och är Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare. Alla restauranger ägs och drivs lokalt av egna företagare. Läs mer på www.mcdonalds.se eller följ oss på FacebookInstagram och Twitter

Om Läsrörelsen
Den ideella föreningen Läsrörelsen första landsomfattande kampanj startade år 2000 och tog som sitt motto ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var dels den kraftiga minskningen under många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, som redovisades i den s.k. Barnbarometern 1999. En annan bakgrund var den OECD-undersökning som kom i slutet på 90-talet som visade att vuxna svenskar och även unga vuxna hade en bristande läs- och skrivförmåga. Under de senaste åren har Läsrörelsen bland annat drivit arbetet med LÄSLOV vecka 44, projektet Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor och det nu avslutade projektet BERÄTTA, LEKA, LÄSA med närläsning av bilderböcker med 1 till 3-åringar i förskolor i 29 kommuner. Till det kommer samarbetet med McDonald’s i Bok Happy Meal sedan 2001 med 20,5 miljoner barn- och bilderböcker. www.lasrorelsen.nu

Taggar:

Om oss

McDonald's är en av de största restaurangkedjorna i världen, och bara i Sverige har vi cirka 200 restauranger. Framsteg för oss betyder att vi möter eller överträffar dina förväntningar och att du som gäst blir nöjd och glad varje gång du besöker våra restauranger.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar