Internationella hörselvårdsdagen 3 mars 2014

WHO uppmanar till ökad medvetenhet om hörselnedsättning 

Sedan 2007 har den Internationella hörselvårdsdagen uppmärksammats den 3 mars. På initiativ av Världshälsoorganisationen (WHO) syftar dagen till att öka medvetenheten om hörselnedsättning och möjligheterna till förebyggande åtgärder. WHO uppskattar att det finns 360 miljoner människor i världen med hörselnedsättning där hälften av dessa skulle kunna undvikas genom primärt förebyggande. Om hörselnedsättning upptäcks kan hörselapparater inklusive banbrytande tekniker såsom hörselimplantat hjälpa människor att leva ett normalt liv igen.

MED-EL är en pionjär inom detta område och har sedan starten drivit forskning och utveckling. Deras mål är att hjälpa människor i alla åldrar att få en ny livskvalitet. Speciellt hos äldre personer är det vanligt att hörselnedsättning upptäcks sent. Anledningen är att åldersrelaterade hörselproblem oftast utvecklas under flera år och till en början förblir oupptäckta. Insikten om hörselnedsättning kan komma först när personer märker att de inte kan uppfatta tal i bullriga miljöer eller måste höja volymen på TV:n. I dessa fall är det viktigt att så tidigt som möjligt söka hjälp hos en ÖNH-specialist eftersom hörselnedsättning inte bara kan leda till socialt utanförskap utan också kan försämra den kognitiva förmågan hos den drabbade.

Om klassiska hörapparater inte längre har någon effekt eller inte kan användas på grund av medicinska skäl kan hörselimplantat vara ett alternativ. Hörselimplantat inklusive cochleaimplantat, elektrisk-akustisk stimulering (EAS) eller Vibrant Soundbridge mellanöreimplantat, är bekväma att bära och håller örat fritt från utrustning. MED-EL erbjuder en rad olika lösningar till hörselnedsättning: ”Under de senaste decennierna har den tekniska utvecklingen inom området för hörselimplantat gjort att vi kan övervinna hörselnedsättning som ett hinder till kommunikation. Idag kan vi erbjuda hjälp till de personer som lider av en rad olika hörselrubbningar så att de kan leva ett liv där de kan ta tillvara på alla sina sinnen”, säger Dr. Ingeborg Hochmair, VD MED-EL.

Presskontakt:
Malou Rönnmark
Tfn: +46 (0) 70-794 42 64
E-post: malou.ronnmark@prat.se

Kontakt MED-EL:
Thomas Herrmann
MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a                    
A - 6020 Innsbruck
Tfn: +43 (0) 512 288 889-182
E-post: thomas.herrmann@medel.com

Ansvarig för innehållet:
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Österrike
Tfn: +43 (0) 512 288 889
E-post: office@medel.com
Register-Nr. FN 48608h

Om MED-EL
Innsbruckbaserade MED-EL, Medical Electronics, är en världsledande leverantör av hörselimplantat. Företaget, som fortfarande ägs av familjen Hochmair, är en pionjär inom industrin. De båda österrikiska forskarna Ingeborg och Erwin Hochmair utvecklade världens första mikroelektroniska cochleaimplantat med flera kanaler 1977. Cochleaimplantatet var och förblir den första ersättningen för ett mänskligt sinne, hörselsinnet. År 1990 lade de grunden för företagets framgångsrika utveckling, när de anställde sin första personal. Idag sysselsätter företaget fler än 1500 personer över hela världen.

MED-EL har världens största utbud av implantatlösningar för olika grader av hörselnedsättning: cochlea- och mellanöreimplantat, EAS (kombinerad elektroakustisk stimulering) implantatsystem och hjärnstamsimplantat samt världens första aktiva benledningsimplantat. Människor i ca 100 länder kan i dag höra tack vare produkter från MED-EL. www.medel.com

Taggar: