MED-EL:s grundare och VD, Dr Ingeborg Hochmair, mottagare av 2013 års Lasker Award för sitt arbete med utvecklingen av cochleaimplantat.

MED-EL Medical Electronics, världsledande inom hörselimplantat, meddelade idag att företagets grundare och VD Dr. Ingeborg Hochmair, är 2013 års mottagare det prestigefulla Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award. Hon tilldelas priset för sitt arbete med att utveckla cochleaimplantat, ett implantat som, genom elektrisk stimulans av hörselnerven, kan restaurera hörseln hos personer som lider av svår dövhet. Hon delar priset med Graeme M. Clark (Emeritus, Melbourne universitet, Australien) och Blake S. Wilson (Duke University, NC, USA). Lasker Award tilldelas forskare som bidragit till att förbättra klinisk behandling av patienter. Prisceremonin sker i New York fredagen den 20 september 2013. 

Ingeborg Hochmair, doktor i elektroteknik, tilldelas priset för sin banbrytande forskning inom cochleaimplantat som började redan på 1970-talet med utvecklingen av världens första flerkanaliga mikroelektroniska cochelaimplantat som implanterades i Wien 1977. Implantatet innehöll en lång, flexibel elektrod som för första gången kunde frambära elektriska signaler till hörselnerven längs en stor del av cochlean, som sitter i innerörat. Nästa milstolpe i utvecklingen kom 1979 med en modifierad version av appraturen som gjorde att patienter, utan att läsa på läppar, kunde uppfatta röster och ord i tyst omgivning via en liten processor som bars på kroppen. Mottagaren av implantatet, som själv var en ung forskare inom fältet, har nu kunnat höra I 34 år. Forskningen fortsatte i intensiv takt, vilket bland annat ledde fram till världens första behind-the-ear (BTE) cochleaimplantat audioprocessor 1991.

Nästa stora genombrott kom genom ett högstimulativt cochleaimplantat utvecklat för att ta fram en ny språkkodningsstrategi, framtagen av Blake Wilson. Det nya implantatet blev den första enheten där majoriteten av de personer som förlorat hörsel efter att de lärt sig tala, återfick mer än 50 procent av sin ordförståelse inom sex månader efter det att de opererats. Detta innebar att majoriteten av dem som fått implantat kunde prata i telefon med okända personer utan förförståelse för ämnet.

Dr. Hochmairs drivkraft har varit respekt för cochlean och dess avancerade struktur vilket resulterat i utvecklingen av en flexibel elektrod som bevarar cochlean i stort sett intakt trots att man för in den djupt i cochlean.

De senaste åren har Dr. Hochmair och Wilson samarbetat inom aktuella ämnen som fördelarna med tvåsidiga implantat, kombinerad elektrisk och akustisk stimulering och cochleaimplantat för ensidig dövhet.

Cochleaimplantatet var och förblir den första ersättningen för ett mänskligt sinne, hörselsinnet. Dr. Hochmairs banbrytande arbete har lett till att förändra livet för närmare 100 000 människor världen över.

“Många av bedrifterna har genomförts tillsammans med min man och närmsta medarbetare, elektrotekniker Erwin Hochmair, och tillsammans med andra fantastiska partners som forskare, kirurger, kliniker, medarbetare på MED-EL och sist men inte minst, användarna av enheterna, säger Dr. Hochmair.

Tillsammans med Prof. Erwin Hochmair grundade Ingeborg Hochmair MED-EL med en vision som har resulterat i att öka livskvalitén för personer i över hundra läder världen över. Företaget är privatägt och Ingeborg Hochmair driver fortfarande MED-EL framåt. VD-skapet är inte enbart ett jobb för Dr. Hochmair, det är hennes liv. Att hjälpa människor övervinna kommunikationsbesvär genom att hjälpa dem att hitta tillbaka till hörseln var en grundprincip när företaget grundades och är så än idag. Att höja patienternas livskvalitet fortsätter att vara det centrala i Dr. Hochmairs privata och personliga gärning.

“Jag är extremt tacksam för att vårt livsverk uppmärksammas genom ett sådant prestigefullt pris, säger Dr. Hochmair. Jag är än mer lycklig över att priset kommer att skapa uppmärksamhet kring cochleaimplantat och dess påverkan på patienterna, från små barn födda med djup dövhet till äldre personer som förlorar sin hörsel senare i livet. På flera sätt har arbetet bara börjat. De tekniska framstegen har på ett otroligt sätt påskyndat vår forskning. Vi är på väg mot genombrott som vi bara för några år sedan inte trodde var möjliga. Efter så pass manga år, är hörselrestauration fortfarande ett mirakulöst område och jag anser att det är av största vikt att vi bidrar till att öka livskvaliteten hos döva. Jag känner mig hedrad över att ha varit en del i utvecklingen av den här livsomvälvande uppfinningen och ser fram emot att fortsätta inom vår tradition av att ligga I framkant av den tekniska och vetenskapliga grunden inom utvecklingen av hörselimplantat I manga år framöver, säger Ingeborg Hochmair.

För mer information om the Laskar Awards, besök www.laskerfoundation.org.

Kontakt:
Thomas Herrmann
MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a                     
A - 6020 Innsbruck
Tfn: +43 (0) 512 288 889-182
E-post: thomas.herrmann@medel.com

Ansvarig för innehållet
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Österrike
Tfn: +43 (0) 512 288 889
E-post: office@medel.com
Register-Nr. FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

Om MED-EL
Innsbruckbaserade MED-EL Medical Electronics är en världsledande leverantör av hörselimplantat. Familjeföretaget är en pionjär inom industrin. De båda österrikiska forskarna Ingeborg och Erwin Hochmair utvecklade världens första mikroelektroniska cochleaimplantat med flera kanaler 1977. Cochleaimplantatet var och förblir den första ersättningen för ett mänskligt sinne, hörselsinnet. År 1990 lade de grunden för företagets framgångsrika utveckling, när de anställde sin första personal. Idag sysselsätter företaget fler än 1500 personer över hela världen.

MED-EL har världens största utbud av implantatlösningar för olika grader av hörselnedsättning: cochlea- och mellanöreimplantat, EAS (kombinerad elektroakustisk stimulering) implantatsystem och hjärnstamsimplantat samt världens första aktiva benledningsimplantat. Människor i ca 100 länder kan i dag höra tack vare produkter från MED-EL. www.medel.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar