Små paket med stor inverkan

Hur cochleaimplantat har återskapat hörselns sinne i decennier

Den 25 februari är det den internationella CI-dagen som uppmärksammar de hundratusentals personer som har återfått sin hörsel tack vare cochleaimplantat (CI). Tack vare denna innovation, kan gravt hörselskadade och döva personer leva ett normalt liv som hörande.

Över hela världen drabbas två procent av alla barn under 14 år, sju procent av alla vuxna och 33 procent av alla de som är över 65 år av hörselnedsättning, enligt undersökningar från WHO (2011, se bilaga). Det är då som cochleaimplantat kan vara en lösning. Över 300 000 personer runt om i världen har redan ett CI som gör det möjligt för dem att återigen leva ett fullgott liv med hörsel.

Historien om denna banbrytande teknik är relativt ny. Det första moderna CI opererades in 1977, och har sedan dess utvecklats i stor omfattning. MED-EL är en pionjär inom området för hörselimplantat och har allt sedan starten fortsatt driva en omfattande forskning och utveckling. Målet är att uppnå den bästa möjliga hörselförmågan för användarna.

Moderna flexibla elektroder gör det möjligt för kirurger att bevara de känsliga strukturerna i snäckan och därmed bevara användarens kvarvarande hörsel, samtidigt som hela ljudspektrat täcks. På så sätt kan CI-användare tydligare uppfatta de finare strukturerna av ljudmönster och komplexa hörupplevelser, som till exempel att lyssna på musik, blir möjliga.

”Idag gör hörselimplantat det möjligt att övervinna hörselnedsättning som ett hinder till kommunikation och ger drabbade personer ny livskvalitet”. Fortfarande kvarstår behovet av att öka medvetenheten – mindre än tio procent av de personer som nyligen diagnostiserats med dövhet får ett implantat, även om det för många skulle kunna förbättra deras livskvalitet avsevärt”, säger Dr. Ingeborg Hochmair, vd MED-EL.

I utvecklade länder får runt 25 personer per miljon invånare cochleaimplantat per år medan motsvarande siffra i utvecklingsländer endast är fem personer eller färre per miljon invånare. För barn är det av stor vikt att tidigt få hörselimplantat eftersom barn behöver höra för att lära sig att utveckla det talande språket och att förstå hörselintrycken.

Presskontakt:
Malou Rönnmark
Tfn: +46 (0) 70-794 42 64
E-post: malou.ronnmark@prat.se

Kontakt MED-EL: 
Thomas Herrmann
MED-EL Medical Electronics
Fürstenweg 77a    
A - 6020 Innsbruck
Tfn: +43 (0) 512 288 889-182
E-post: thomas.herrmann@medel.com

Ansvarig för innehållet:
MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H.
Fürstenweg 77a
6020 Innsbruck, Österrike
Tfn: +43 (0) 512 288 889
E-post: office@medel.com
Register-Nr. FN 48608h
UST.-ID-NUMMER: ATU 31722507

Om MED-EL 
Innsbruckbaserade MED-EL, Medical Electronics, är en världsledande leverantör av hörselimplantat. Företaget, som fortfarande ägs av familjen Hochmair, är en pionjär inom industrin. De båda österrikiska forskarna Ingeborg och Erwin Hochmair utvecklade världens första mikroelektroniska cochleaimplantat med flera kanaler 1977. Cochleaimplantatet var och förblir den första ersättningen för ett mänskligt sinne, hörselsinnet. År 1990 lade de grunden för företagets framgångsrika utveckling, när de anställde sin första personal. Idag sysselsätter företaget fler än 1500 personer över hela världen.

MED-EL har världens största utbud av implantatlösningar för olika grader av hörselnedsättning: cochlea- och mellanöreimplantat, EAS (kombinerad elektroakustisk stimulering) implantatsystem och hjärnstamsimplantat samt världens första aktiva benledningsimplantat. Människor i ca 100 länder kan i dag höra tack vare produkter från MED-EL. www.medel.com

Taggar: