FDA efterfrågar mer information avseende ny formulering av azelastin

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har efterfrågat mer information avseende Medas registreringsansökan för ny intranasal formuleringen av azelastin. Meda kommer att påbörja en diskussion med FDA för att förtydliga och förstå FDA:s synpunkter och vad som kommer att krävas för att möjliggöra ett eventuellt godkännande. Denna process förväntas pågå flera månader.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar