Kommuniké från extra bolagsstämma i Meda AB (publ)

Report this content

Meda AB (publ) beslutade vid extra bolagsstämma idag den 25 augusti att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av Caroline Dixon, Jacek Glinka och Colleen Ostrowski med Jacek Glinka som styrelsens ordförande.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability               tel: 0733-666 599                                                                                                                                         paula.treutiger@meda.se

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. För mer information besök www.meda.se.