Meda förvärvar Antula med välkända varumärken som SB12, Anti, Zyx, Eeze och Inside

   •  Konsekvent steg i Medas tillväxtstrategi inom receptfria läkemedel. Meda tillförs;

       - Omsättning om ca 500 MSEK med stark tillväxt enbart i Norden

       - Väletablerade varumärken som ska lanseras utanför Norden

       - Stark pipeline med tre till fyra nya produkter som kan lanseras varje år

   •  Köpeskilling och tidplan

       - Förvärvspris om 1 800 MSEK (på skuldfri bas)

       - Finansieras genom befintliga kreditfaciliteter

       - Förvärvet beräknas kunna slutföras inom ett par månader

Meda har tecknat avtal om att förvärva bolaget Antula med välkända varumärken som t ex SB12, Anti, Zyx, Becur, Ac3, Lactal Balans, Eeze, Nalox och Inside. Antula är ett växande bolag inriktat på receptfria (s k ”OTC”) läkemedel. På fem år har Antula byggt upp starka varumärken med en omsättning som uppgår till ca 500 MSEK, enbart i Norden. Sammanslagningen med Meda öppnar upp en internationell marknad och större potential genom Medas OTC-organisation.

Meda har en uttalad ambition att bygga en stark position inom receptfria läkemedel, ett område som Meda kontinuerligt byggt upp under de senaste åren. Förvärvet av Antula tillsammans med Medas receptfria produkter kommer att utgöra mer än 20% av Medas omsättning.

Förvärvet av Antula ger Meda tydliga tillväxtmöjligheter, dels på befintliga produkter inom både Meda och Antula, och dels genom Antulas pipeline med tre till fyra nya produkter per år. Antula är etablerat i Norden med egen organisation. Genom samgåendet med Meda får nu flera av produkterna en potential att bli internationellt starka varumärken.

”Det är glädjande att hälsa teamet på Antula välkomna till Meda. De har bevisat ett starkt kunnande inom konsumentmarknadsföring och vi ser fram emot en spännande framtid”, sade Anders Lönner, VD Meda AB.

”I’m delighted that we have found a perfect home for Antula within Meda. This is the right step so we can unlock the value of Antula’s products on an international base with Meda’s organization. Antula’s pipeline also offers Meda an additional growth opportunity”, said Barry Clare, founder of Healthcare Brands International, Antula’s current owner.

Förvärvspriset för Antula uppgår till 1 800 MSEK på skuldfri bas. Förvärvet finansieras helt genom Medas befintliga kreditfaciliteter. Slutligt genomförande av förvärvet är beroende av att sedvanliga villkor uppfylls och att berörda konkurrensmyndigheter ger sitt godkännande. Förvärvet av Antula förväntas kunna slutföras inom ett par månader.

För eventuella frågor kontakta:

 Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar