Meda förvärvar globala rättigheter till MUSE

Meda har idag förvärvat globala rättigheter till MUSE (alprostadil), ett väletablerat läkemedel för behandling av erektil dysfunktion.

Meda har ägt distributionsrättigheterna för MUSE i Europa under flera års tid. Meda övertar nu de globala rättigheterna och alla tillgångar kopplade till läkemedlet. Den största marknaden är USA där försäljningen på årsbasis uppgår till ca 15 MUSD.

Förvärvet sker mot en kontantbetalning om 22 MUSD och en s k "milestonebetalning” om 1,5 MUSD baserat på framtida försäljning av MUSE. Slutligt genomförande av förvärvet är beroende av att sedvanliga villkor uppfylls. Förvärvet förväntas kunna slutföras inom 60 dagar.

 

 

 

 

För mer information kontakta: Anders Larnholt, Vice President Corporate Development & IR, tel: 0709-458 878

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharma företag. Medas produkter säljs i 120 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i 50 länder. Medas aktie är noterad på OMX Nordic Exchange i Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar