Meda köper mag/tarm läkemedel från GlaxoSmithKline

Report this content

Meda köper mag/tarm läkemedel från GlaxoSmithKline Meda har träffat avtal med GlaxoSmithKline om förvärv av läkemedlen Colifoam®, Proctofoam® och Epifoam®. Produkterna Colifoam® och Proctofoam® är välkända och etablerade produkter för lokal behandling av inflammatoriska tillstånd i nedre mag/tarmkanalen. Epifoam® är en produktutveckling av Proctofoam®. Förskrivning av produkterna sker främst av specialistläkare. Produkterna marknadsförs i dag av GSK på flera europeiska marknader och i ett fåtal länder utanför Europa. Meda förvärvar produkterna i hela GSKs territorium. För närvarande svarar UK för huvudparten av försäljningen. Produkternas årsomsättning uppgår till ca 55 MSEK. Avtalet är utformat som en kontantaffär, där GSK erhåller 7,9 MGBP vid övertagandet som beräknas ske vid årsskiftet. Affären beräknas redan under nästa år ge en positiv effekt på Medas nettovinst. "Produkterna passar väl in i ett av Medas viktigaste terapiområden, läkemedel för behandling av mag/tarm-sjukdomar. Meda marknadsför redan Colifoam® i Sverige och genom denna affär förvärvar vi produkter som vi har god kunskap om och tror på. Förvärvet innebär både att vi väsentligen breddar vårt territorium och förbättrar lönsamheten. Framförallt bidrar affären till att stärka vår position på den engelska marknaden. Vi är glada att ha kunnat fullfölja ytterligare ett intressant produktförvärv från GSK. För ca ett år sedan köpte vi läkemedlet Relifex® från GSK", säger Anders Lönner, VD för Meda. "Meda är framgångsrikt med marknadsföringen av Colifoam® i Sverige. Det är därför glädjande att genomföra detta avtal och vi ser fram emot att diskutera andra produktmöjligheter med Meda i framtiden", säger John Clarke, President, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Europe. Nyemission I samband med detta förvärv och andra affärsmöjligheter har Medas styrelse beslutat föreslå en nyemission på ca 125 Mkr. Emissionen är tänkt att ske med företrädesrätt för befintliga aktieägare och är till fullo garanterad av huvudaktieägarna Stena Sessan Rederi AB och Volati B.V. Styrelsen kommer att inom kort kalla till extra bolagsstämma och informera om tidplan och emissionsvillkor. För mer information kontakta: Meda Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00 MEDA AB (publ) - det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Norden, England och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. GSK - ett av världens ledande forskningsbaserade läkemedels- och hälsoföretag. - eftersträvar att förbättra livskvaliten genom att skapa förutsättningar för människor att vara mer aktiva, må bättre och leva längre. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00970/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/18/20021118BIT00970/wkr0002.pdf

Dokument & länkar