Informationsträff i Göteborg 28 mars

Medfield informerar i samband med företrädesemission på Aktiespararnas Aktiekväll i Göteborg den 28:e mars

När: Tisdagen den 28 mars kl. 15:15–15:45

Var: Ullevi Lounge, Paradentrén

Arrangör: Aktiespararna Event tillsammans med lokalavdelningarna i Göteborg

Anmälan via: www.aktiespararna.se/aktiviteter/Evenemang-2017/Aktiekvallen-Goteborg-28mars

Frågor besvaras av Carl Ekvall, VD Medfield Diagnostics AB på 070-383 20 12 eller carl.ekvall@medfielddiagnostics.com

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar