Marknadsmeddelande 121/17 – Sista dag för handel i Medfield Diagnostics AB:s BTA

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, MEDF BTA, är den 16 maj 2017.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: MEDF BTA
ISIN-kod: SE0009722960
Orderboks-ID: 134903
Sista handelsdag:         Den 16 maj, 2017.

Stockholm den 10 maj 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se 

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera