Meddelande från Medfield Diagnostics AB 2018-03-16

Report this content

MODS - Mobile microwave-based diagnosis and monitoring of stroke - studien i Norge har startat och de första patienterna är nu inkluderade. Studien är en multicenterstudie och kommer att genomföras på Universitetssjukhusen i Stavanger och i Bergen. Studien löper under ca 2 år och omfattar 500 patienter.

Den 23 januari meddelade bolaget att Norsk Luftambulanse AS har godkänt att Strokefinder MD100 får transporteras i helikopter vilket är ett viktigt steg i att etablera MD100 som ett prehospitalt beslutsstödsystem i samband med stroke och trauma mot huvudet.

Beslutet från Norsk Luftambulanse AS har resulterat i att patienter nu kan inkluderas i studien och det ger också bolaget möjligheter att utvärdera Strokefinder MD100 i en luftambulansmiljö. Vi ser mycket fram emot resultaten som kommer att bidra till vidareutvecklingen av algoritmen i Strokefinder MD100 och en vidareutveckling av modell och metod i samband med akuta utryckningar.

”Medfield och Universitetssjukhuset i Stavanger planerar nu att fördjupa samarbetet ytterligare och det skall bli väldigt värdefullt att få ta del av den erfarenhet som finns i Norge som gör att Medfield ännu tydligare kan positionera MD100 på marknaden.”

För mer information, se https://www.nrk.no/rogaland/kan-revolusjonere-slagbehandlingen-1.13459706 

och följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

CEO

stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Prenumerera

Dokument & länkar