Meddelande från Medfield Diagnostics AB 2018-03-16

MODS - Mobile microwave-based diagnosis and monitoring of stroke - studien i Norge har startat och de första patienterna är nu inkluderade. Studien är en multicenterstudie och kommer att genomföras på Universitetssjukhusen i Stavanger och i Bergen. Studien löper under ca 2 år och omfattar 500 patienter.

Den 23 januari meddelade bolaget att Norsk Luftambulanse AS har godkänt att Strokefinder MD100 får transporteras i helikopter vilket är ett viktigt steg i att etablera MD100 som ett prehospitalt beslutsstödsystem i samband med stroke och trauma mot huvudet.

Beslutet från Norsk Luftambulanse AS har resulterat i att patienter nu kan inkluderas i studien och det ger också bolaget möjligheter att utvärdera Strokefinder MD100 i en luftambulansmiljö. Vi ser mycket fram emot resultaten som kommer att bidra till vidareutvecklingen av algoritmen i Strokefinder MD100 och en vidareutveckling av modell och metod i samband med akuta utryckningar.

”Medfield och Universitetssjukhuset i Stavanger planerar nu att fördjupa samarbetet ytterligare och det skall bli väldigt värdefullt att få ta del av den erfarenhet som finns i Norge som gör att Medfield ännu tydligare kan positionera MD100 på marknaden.”

För mer information, se https://www.nrk.no/rogaland/kan-revolusjonere-slagbehandlingen-1.13459706 

och följ oss på www.medfielddiagnostics.com

Stefan Blomsterberg

CEO

stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com 

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar