Medfield Diagnostics AB (publ) har fått CE-certifikatet för MD100 Strokefinder

Report this content

Bästa aktieägare

Medfield Diagnostics meddelar att man fått CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder.

Beslutet gör att systemet nu ska marknadsföras, säljas och användas kliniskt av användare på den europeiska marknaden.

MD100 Strokefinder syftar till att upptäcka stroke hos individer med misstänkt stroke i akuta situationer. Systemet ska användas av medicinskt utbildad personal på sjukhus, vårdcentraler och i ambulanser.

Det finns ett stort behov av mobila och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med misstänkta hjärnskador. Snabbare diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och kan därigenom minska patientens och samhällets kostnader. MD100 Strokefinder är unik eftersom den ger ett resultat med hög trovärdighet inom cirka 2 minuter.

”CE-certifikatet av MD100 Strokefinder är en viktig första milstolpe för Medfield Diagnostics i utvecklingen av beslutsstödsystem innehållande AI och mikrovågsteknik för klinisk tillämpning. Teamet i och runt Medfield gör ett fantastiskt arbete i denna fortsatta utveckling”, säger Stefan Blomsterberg

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar