Medfield Diagnostics AB presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg 4 November

Medfield Diagnostics AB presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg, Svenska Mässans gata 24, 4 November i sal 4 kl:14.50-15.20.

Medfield Diagnostics AB presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg 4 November i sal 4 kl:14.50-15.20.

Presentationen går också att följa på www.aktiespararna.se/tv/live

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar