Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-11-09

Medfield kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagen i Göteborg den 12/11 kl:08.00-08.30 i sal 3, Svenska Mässan, Mässans Gata 8.

Datum: Måndag 12 november

Plats: Svenska Mässan, Mässans Gata 8 (entré närmast Scandinavium)

Hemsida: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2018  

Frågor besvaras av Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 0723058700 eller stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com 

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar