Nyhetsbrev från Medfield Diagnostics AB 2018-11-23

Projektet ”PreTest” har beviljats stöd från Vinnova.

I detta projekt får Medfield en unik möjlighet att i samverkan med vårdansvariga och framtidens användare av våra system utveckla och testa alternativa vårdmetoder för att optimera vårdlösningarna. Det är viktigt för bolaget att MD100 testas i realistiska vårdsituationer i samarbete med olika ambulansorganisationer.

I PreTest ska en mobil testbädd till stöd för vårdens digitalisering etableras. Syftet är att

skapa unika möjligheter för både forskning och test av såväl ny teknik som vårdprocesser vilka

är svårt eller direkt olämpligt att göra i kliniskt operativ verklighet. Testbädden fokuserar på

tidiga delar av vårdkedjan (prehospital sjukvård) och möjliggör såväl forskning som realistiska

tester och utveckling av nya system, produkter och arbetsprocesser.

Projektets mål är att etablera, testa och utvärdera en prehospital testbädd samt ta fram förslag, förutsättningar och villkor för långsiktig förvaltning av denna.

Fakta:
Projektets löptid: 15 nov 2018 – 30 september 2020
Finansiering: 2,7 miljoner kr
Parter: PICTA, Högskolan i Borås, Ambulansen SU, Västra Götalandsregionen, Ambulansen SKAS och SÄS, Medfield Diagnostics AB & GM Medical

Lindholmen Science Park
Prehospital ICT Arena

Frågor besvaras av Stefan Blomsterberg, VD i Medfield Diagnostics AB på tel. 0723058700 eller stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com 

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar