Sista dag för handel med BTA

Under mars-april 2017 genomförde Medfield Diagnostics AB (publ) en företrädesemission. Sista dag för handel med BTA (betalad tecknad aktie) kommer att äga rum den 16 maj 2017 och stoppdagen är den 18 maj 2017. BTA kommer att omvandlas till aktier den 22 maj 2017.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 595 848,425 kronor fördelat på 21 277 979 aktier.

Frågor besvaras av Mikael Persson, styrelseordförande i Medfield Diagnostics AB på tel. 070-3168161 eller mikael.persson@medfielddiagnostics.com.

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar