Utökad studie med MD 100 från Medfield Diagnostics AB

Sahlgrenska (SU) utökar omfattningen av traumastudien TICH01 med systemet MD 100 från Medfield Diagnostics AB till att också inkludera Länssjukhuset i Sundsvall. 

Vi är i ett skede där vi ökar utvecklingstakten på systemet och är därför väldigt intresserade av fler patientdata, säger VD Stefan Blomsterberg, som ser utökningen av studien som mycket positiv. 

Intresset för mikrovågsteknikens förmåga att diagnosticera blödning efter skalltrauma är mycket stort, och därför breddar vi nu patientinklusionen för att snabbare nå fram till en kliniskt användbar algoritm säger Prof Mikael Elam vid SU 

Om oss

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Prenumerera

Dokument & länkar