Ledande kariesforskare publicerar viktiga slutsatser om Carisolv

Ledande kariesforskare publicerar viktiga slutsatser om Carisolv I senaste numret av British Dental Journal jämför ansedda brittiska kariesforskare olika metoder för kariesbehandling. De drar slutsatsen att Carisolv är den enda effektiva metoden mot dentinkaries som dessutom skyddar den friska vävnaden. De brittiska forskarna A. Banerjee, T.F. Watson och E.A.M. Kidd publicerar sina slutsatser 13 maj 2000 i British Dental Journal vol. 188 no 9. Nio olika metoder för kariesborttagning jämförs. Framför allt diskuteras metodernas möjligheter att avlägsna emalj samt friskt och karierat dentin. Författarnas slutsatser är att borr avlägsnar all vävnad, men dessvärre frisk vävnad lika effektivt som skadad. Carisolv är den enda metoden av de nio som avlägsnar karierat dentin lika effektivt som borr. Carisolv är dessutom den enda riktigt selektiva metoden, det vill säga som effektivt tar bort karierad vävnad men sparar frisk. För MediTeam är det av stor betydelse att forskare i en oberoende rapport drar denna slutsats eftersom den moderna odontologin prioriterar att utveckla vävnadsbevarande behandlingsmetoder. Författarna konstaterar även att borren fortfarande behövs i vissa fall för att komma åt kariesangreppet med Carisolv. För att bli ett alternativ för fler fall av karies, utöver dagens huvudindikationer för Carisolv, behöver metoden bli snabbare enligt författarna. MediTeams vidareutveckling av Carisolv adresserar framförallt behandlingstiden. Under de närmaste åren kommer ett flertal nyheter att introduceras som innebär att behandlingstiden väsentligt kortas ner. För ytterligare information: Irene Herrmann, Chef Klinisk Forskning. Tel. 031-336 91 05, mobiltel. 0708-93 66 13. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709-72 62 86. MediTeam är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.com MediTeam Dental AB (publ). Göteborgsvägen 74. 433 63 Sävedalen. Tel. 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/08/20000608BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar