Medi Team positionerar CarisolvTM med internationell kundtidning

Medi Team positionerar Carisolv med internationell kundtidning Kunder och nyckelpersoner inom den dentala världen på Medi Teams främsta marknader har i dagarna fått sitt första exemplar av den internationella kundtidningen MediTeam Times. Den finns både på papper och i elektronisk form. Med tidningen vill Medi Team bland annat bidra till en snabbare utveckling av en bättre och modernare tandvård. Det första numret av MediTeam Times ges ut på engelska och tyska. Den elektroniska upplagan, som nås via Medi Teams hemsida, kommer att uppdateras löpande. Enligt Claes Holmberg, VD för Medi Team, är ett viktigt syfte med tidningen att förse kunder och andra som visar intresse för företagets huvudprodukt, Carisolv, med färsk information. - Vi inleder med två nummer om året, säger Claes Holmberg. Den elektroniska versionen på vår hemsida kommer dock ständigt att fyllas på med nyheter. Tidningen ska ge information både om företaget Medi Team och dess produkter och annat som är till nytta för tandläkaren i det dagliga arbetet. Tidningen kommer också att erbjuda tandläkare tillfälle att diskutera olika ämnen, till exempel affärsutveckling av den egna praktiken och hur man kan använda Carisolv för att få och behålla nöjda patienter. För ytterligare information kontakta: Annette Ravenshorst, Informationschef. Tel. 031-336 91 21, mobiltel. 0709- 72 62 86. Claes Holmberg, VD. Tel. 031-336 91 01, mobiltel. 0708-25 45 47. Medi Team är ett svenskt forskningsinriktat dentalföretag som utvecklar och marknadsför Carisolv - en vävnadsbevarande metod för att ta bort karies med ett minimum av trauma och smärta för patienten. www.mediteam.com Medi Team Dentalutveckling i Göteborg AB (publ). Göteborgsv. 74. 433 63 Sävedalen. Tel 031-336 91 00. Fax 031-336 91 91. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00530/bit0002.pdf

Dokument & länkar